quarta-feira, 31 de janeiro de 2007

Acho que sim.


achar
v.t. 1. Dar con [algo ou alguén que se busca ou non]. Despois de moito buscar, achei a cadea de ouro que perdera. ANT. perder. Temos que acha-la solución ó problema antes de media hora. SIN. atopar, encontrar. 2. Ter determinada opinión ou xuízo sobre [algo]. Acho que tes razón no que dis. SIN. coidar, considerar, pensar. // v.p. 3. Estar [nun determinado lugar ou situación]. Áchase fóra do país. SIN. atoparse, encontrarse. 4. Sentirse [dunha determinada maneira]. Áchome ben de saúde. SIN. atoparse, encontrarse.


Dicionario da Real Academia Galega

Sem comentários: